Cílem bylo zlepšení pohody pro řidiče malých školáků, tedy aby bylo možné zastavit na příhodném místě a bezpečně vyložit dítě tak, aby jeho cesta do školy byla co nejkratší.

„Prosté křížení ulic Jamenská a Nad Školou se změní v malou okružní křižovatku, a to do srpna příštího roku, praktické užívání prověří vhodnost tohoto řešení,“ informovala dopravní komise města na webu. Novinkou jsou i tři parkovací místa K+R (z anglického Kiss and Ride dej děcku pusu a jeď).