Přes sedm set drobných grafických originálů zde vystavuje 194 autorů z celé republiky včetně studentů odborných výtvarných škol. Chrudimský kabinet ex libris, jenž spadá pod Památník národního písemnictví v Praze, zastupovala na páteční vernisáži Marie Sedmíková.

V úvodním slovu nezapomněla zmínit tradici české grafické tvorby a prestiž pravidelné přehlídky: „Konají se již od roku 1974, pravidelně je obesílá kolem sto padesáti až sto sedmdesáti autorů, předních českých grafiků. Odbornou veřejností jsou považovány za vrcholové prezentace této grafické tvorby a uznávanou tradicí v současném českém výtvarném umění.

Výstavní kolekce jsou přesvědčivým důkazem vysoké kulturní úrovně české grafické tvorby.“ Zájem o páteční ústeckou vernisáž pozoruhodné výstavy byl značný, hudební doprovod akce pak obstarala dvojice studentů pardubické konzervatoře, violista Lukáš Cach společně s akordeonistkou Pavlou Bezdíčkovou.

Dvanácté trienále českého ex libris, jež představuje knižní grafiku vycházející z tradic Alfonse Muchy, Maxe Švabinského či Mikoláše Alše a dalších velikánů českého výtvarného umění, bude v Ústí nad Orlicí k vidění do konce července. Galerie je návštěvníkům otevřena denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin, o víkendu mezi 14. a 17. hodinou. Uzavřena bude výjimečně pouze ve středu 8. července v odpoledních hodinách.

(jp)