Soutěžící reprezentovali pětadvacet škol z celého okresu. „Do okresního kola postupují vítězové ze školních kol, většinou ti, co se umístili na 1. a 2. místě. Ve školních kolech soutěžilo asi 350 soutěžících,“ uvedla Dana Dostálková z pořádajícího DDM. Porota se shodla, že téma soutěže – „Od šamana po penicilín“ – bylo velmi obtížné a otázky byly poměrně neobvyklé. Vítězem okresního kola se stal Radovan Švarc z Gymnázia Česká Třebová, postoupil do krajského kola, které se bude konat v dubnu v Pardubicích.