Damníkov – Ve znamení blížících se Velikonoc byly v ZŠ a MŠ Damníkov dny 21. a 22. března. V pondělí žáci základní školy při projektovém dni vyráběli výrobky, které následující den prodávali při tradiční velikonoční výstavě. Žáci se předem přihlásili do dvakrát šesti dílen, v nichž starší společně s mladšími pekli mazanečky, kuchtili lízátka, vyráběli přírodní věnce a živé vázy, barevná aranžmá, antistresové balonky, kaleidoskopy, látkové věnce či různé housenky, pavoučky, motýlky, chobotničky, zajíčky a podobně.
Výsledky nejen pondělního, ale i několikaměsíčního snažení byly poté k vidění v úterý při výstavě, na níž si mohli návštěvníci, kteří zavítali do naší krásně vyzdobené školy, prohlédnout práce dětí mateřské školy a žáků základní školy, které vyráběli většinou při hodinách výtvarné výchovy či světa práce. Zároveň si mohli zakoupit rozmanité výrobky, kterými si můžou na Velikonoce ozdobit svůj dům. Nelze také zapomenout ani na kavárničku, v níž si návštěvníci mohou dopřát kávu, čaj a sladké i slané občerstvení, popovídat si se svými známými, bývalými spolužáky i učiteli. Za příjemnou atmosféru a pěkně strávený den můžeme poděkovat jak paní ředitelce a učitelům ZŠ a MŠ Damníkov, tak i všem žákům, kteří se na průběhu výstavy podíleli nejen výtvarně, ale i organizačně, když obsluhovali zákazníky v kavárničce a u jednotlivých stánků s výrobky. Bez nikoho z nich by se taková akce nemohla uskutečnit.
ZŠ a MŠ Damníkov