V ulicích Chocně už musela zasahovat policie. „Muži žijícím v rodinném domu na jedné z choceňských ulic opakovaně, během uplynulých čtrnácti dnů, utekli z oploceného pozemku jeho tři psi,“ potvrdila tisková mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková a dodala: „Zatímco při prvním útěku zvířat se je podařilo za pomocí choceňských policistů okamžitě odchytit, při druhém svobodném pohybu již jeden ze psů měl napadnout v centru města Choceň jiného psa. Toho měla jeho majitelka zabezpečeného na vodítku. Žena musela s napadeným psem vyhledat veterinární ošetření.“ Muži zákona po tomto incidentu smečku opět odchytli. Podle policejní mluvčí bylo jednání majitele psů na základě zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání zaevidováno jako přestupek fyzické osoby a v přestupkovém řízení ho bude projednávat odbor životního prostředí ve Vysokém Mýtě.

Útoky volně pobíhajících psů řešila po podnětech z veřejnosti i choceňská radnice. Podle starosty Jana Ropka jsou možnosti samospráv jak zasáhnout omezené. “Co se týče povinnosti, a tudíž i pravomoci měst a obcí v oblasti toulavých a opuštěných zvířat, tak jsou prakticky omezeny pouze na povinnost vyhlásit nález opuštěného zvířete v nouzi, popřípadě se o takové nalezené zvíře odpovídajícím způsobem postarat,“ informoval Ropek. Město v těchto případech využívá kapacit veterináře Oldřicha Štancla a útulek Na trati. Omezené jsou i pravomoci policie. „Není povinností příslušníků Policie ČR ani zaměstnanců městského úřadu odchyt volně se pohybujících zvířat, jelikož k tomu nemají pravomoc a nejsou k tomu uzpůsobeni. Naopak je odpovědností chovatele učinit opatření proti úniku zvířat dle příslušného zákona,“ upozornil choceňský starosta. Pejskařům, kteří se setkají s agresivními toulavými psy doporučil, aby ihned zavolali policii a připomněl, že zákon v definovaných případech umožňuje přistoupit k nutné sebeobraně.

Majiteli útočících psů hrozí v přestupkovém řízení pokuta až do výše 30 tisíc korun. Choceňští litují, že se jeho výsledek nedozví, protože jednání není veřejné. „Všichni chtějí a měli by znát, jaké následky má právě takové nezodpovědné jednání. A to všech chovatelů jakékoliv zvěře,“ myslí si místní obyvatelka.