Uskutečnila se tam vzpomínková akce Kozlovská chaloupka a její návštěvníci při příležitosti 55. výročí úmrtí skladatele a hudebníka Bohuslava Martinů. Na programu byla komentovaná prohlídka chaloupky, posezení s výkladem o Bohuslavu Martinů a jeho tvorbě, rodině Vejrychových a Švabinského tvorbě spjaté s Kozlovskem i recitace ukázek ze vzpomínkových knih Josefy Vejrychové, Ely Švabinské a Zuzany Švabinské.