Pro letošní rok Česká pošta počítá s uzavřením dalších 200 smluv o převodu poboček na pošty Partner. „Platí původní propočty, kdy v roce 2025 bude v České republice 2 500 pošt Partner a zbylých přibližně 700 pošt bude představovat páteřní pobočkovou síť České pošty," říká ředitel úseku řízení pobočkové sítě Hanuš Thein.