Právě tento fakt byl jedním z důvodů, proč se v Pardubicích uskutečnil další ročník Dopravní konference 2013, na níž byly prezentovány problematiky všech typů dopravy.  Tématem konference byly výstavba rychlostní silnice R35, stav silnic II. a III. třídy či rozvoj pardubického letiště.

Lepší infrastruktura

„Regiony potřebují lepší infrastrukturu, tedy silnice II. a III. třídy. Jsem přesvědčen, že se ještě v tomto programovacím období podaří vyhlásit výzvu z Operačního programu Doprava," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin  Netolický. Prioritou prý zůstává dostavba silnice R35.

V Areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – Doubravicích se pak konal 12. mezinárodní Silniční veletrh, jehož se zúčastnilo přes 50 vystavovatelů z České republiky z oblasti silničního hospodářství.

Významný železniční uzel, českotřebovské nádraží, se po letech stesků starostů a obyvatel okolních měst konečně dočkal. Od prosince tu zase začnou zastavovat všechny vlaky vyšší kvality, známé jako EC.

Pardubický hejtman Martin Netolický se na tom včera na dopravní konferenci v Pardubicích domluvil s ministrem dopravy Zdeňkem Žákem a generálním ředitelem Českých drah Daliborem Zeleným.

„Od 15. prosince 2013, tedy s platností nového vlakového jízdního řádu pro rok 2014/2015, budou v České Třebové zastavovat všechny vlaky kategorie EC," potvrdil hejtman Netolický.

Dlužno podotknout, že Netolický v České Třebové žije. A tak ve snaze ministra k návratu města mezi prestižní železniční stanice připomněl význam zdejšího nového autobusového terminálu před vlakovým nádražím, který se stal uzlem veřejné dopravy pro východní část kraje.

„Multifunkční terminál slouží k přestupu mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a má rozsáhlé podzemní parkoviště. Region tak bude mít spojení vlaky nejvyšší kategorie (EC) v hodinovém intervalu, každou 41. minutu ve směru do Prahy a 17. minutu na Brno. Ačkoliv mi bylo až trapné řešit takovou věc na úrovni hejtman – ministr, jsem rád, že se tuto změnu podařilo prosadit. Panu ministrovi patří velký dík, zase jednou zvítězil zdravý rozum," řekl Netolický.
Lobovat za zastavování vlaků v Třebové se v dubnu neúspěšně snažil už u Žákova předchůdce Zbyňka Stanjury.

„Pravidelným hodinovým intervalem v dobou směrech chceme lidem vyjít vstříc tak, aby jim státní podnik nabídl na této trase lepší služby," dodal ministr Žák. I přes zastavování vlaků zůstanou jízdní doby stejné, jako kdyby tu vlaky nezastavovaly.