Na pozemcích vlastněných městem bylo vykáceno třináct stromů, mezi kterými byl také jeden doupný, který je často využíván jako hnízdiště pro různé druhy živočichů. Právě v něm, zhruba ve výšce dvou metrů, hnízdily sýkorky. Po dopoledním kácení se mrtvá ptáčata povalovala na sportovišti. Mezi nimi našli kolemjdoucí jedno živé, a proto na pomoc zavolali Záchranou stanici Zelené Vendolí. „Potvrzuji, že jsme jej přijali. Ptáče ale bohužel nepřežilo, bylo už podchlazené,“ řekl Deníku pracovník stanice Josef Zelený.

Podle vyjádření města byl takový krok nutný, protože suché stromy ohrožovaly sportovce a kolemjdoucí. V místě se totiž nachází cvičební prvky a kvůli údajně suchým stromům hrozilo nebezpečí spadení větví. Takové tvrzení ale popírá například Radim Falta, který místo ke cvičení využívá prakticky obden. „Byl tam jeden opravdu uschlý, zbytek stromů byl naprosto zdravý,“ popsal. Podle Edity Schramm pak mělo město přistoupit ke kácení dřevin v období vegetačního klidu. „V tomto případě nejde o ochranu dřevin, ale o obecnou ochranu ptáků a jednoznačně došlo k porušení zákona. Těch lidí, co si tam mrtvá ptáčata nafotilo, je dost. To jen taková vsuvka, jak je to s ochranou přírody,“ napsala v diskuzi pod facebookovým příspěvkem města s tím, že město záměr kácet v lokalitě chystalo již delší dobu. A s tímto argumentem souhlasí také ornitolog Miroslav Dusík. „Samozřejmě se městský úřad může vymlouvat na rizikovost stavu dřevin, ovšem to se dalo vyřešit na podzim nebo v zimě,“ vysvětlil.

Veřejné debata v Žamberku nad změnou územního plánu, která by dala zelenou výstavbě retail parku. VIZUALIZACE: MĚSTO ŽAMBERK
Bouřlivé jednání v Žamberku o obchodní zóně. Radnice i lidé se cítí v kleštích

Podle mediálního asistenta Jiřího Holého však město postupovalo podle plánů a jednalo v zájmu bezpečnosti lidí, kteří se v lokalitě pohybují. „V celé věci se tak rozhodl konat odbor majetku města s cílem zajistit bezpečnost na cvičebních prvcích, která je ve veřejném zájmu,“ sdělil v prohlášení adresovaném občanům města. Protože se mělo jednat o lesní porost v havarijním stavu, nebyla podle Holého potřebná součinnost s odborem životního prostředí a kácení tak mohlo proběhnout mimo období vegetačního klidu. „Stromy ke kácení určil odborný lesní hospodář města,“ dodal. A tot jednání kritizuje část obyvatel, mezi nimi právě Radim Falta, který podal podnět k šetření České inspekci životního prostředí.

Další kácení na dohled

Kácení stromů v lokalitě Na Horách však prováděl nájemník, který pozemky od města dlouhodobě pronajímá. Na jeho zodpovědnosti bylo podle mediálního asistenta města Jiřího Holého zajistit bezpečí hnízdících ptáků. "Pokud se prokáže, že úkon proběhl v rozporu se zákonem, nese zodpovědnost nájemce, který kácení provedl," řekl Deníku Holý.

Město navíc chystá rekonstrukci polní cesty mezi letištěm U Dvora a lokalitou U Floriána, v důsledku které má dojít k dalšímu vykácení asi třech desítek stromů. „Celkem by se v blízkosti cesty mělo pokácet 15 vrb jív, 3 topoly osiky, 1 javor mléč, 1 jírovec maďal, 2 břízy bělokoré, 1 hloh, 4 trnky obecné, 2 třešně ptačí, 1 jeřáb ptačí, 2 jasany ztepilé, 1 javor klen,“ uvedlo město na svých webových stránkách s tím, že ke kácení má dojít taktéž v době hnízdění. V lokalitě však tentokrát chystá ornitologický průzkum. Ornitolog Miroslav Dusík apeloval, aby město odložilo akci na pozdní léto. „Doporučil bych plánovanou probírku dřevin provádět nejdříve od 3. dekády srpna. Věřím, že se městu podaří přesunout tuto činnost až na konec léta,“ stojí v dopise, který je adresován pracovníkovi úřadu Pavlu Korgerovi, který má redakce k dispozici. Dusík v něm dále vyjadřuje lítost nad tím, že ornitologický průzkum město provádí na poslední chvíli. Pokácené stromy má město v plánu nahradit novou výsadbou v počtu patnácti kusů.