Na akci se podíleli profesionální i dobrovolní hasiči, policie, městská policie, záchranná služba, vodní záchranná služba, horská záchranná služba, DDM Kamarád a další subjekty. K tradičním a aktivním návštěvníkům patřily děti z místních školek i žáci místních škol, na náměstí se však zastavila i řada dospělých.
„Tato akce propaguje důležitost znalosti první pomoci. Je pořádaná ve spolupráci s dalšími partnery. Vždy se jedná o ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost na namaskovaných poraněních, dále o soutěže pro děti, možnost vyzkoušení si kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, měření krevního tlaku, ukázky obvazové techniky, maskování poranění a podobně. Zároveň ovšem také zájemci vidí ukázky moderní hasičské techniky, vybavení zdravotnické záchranné služby nebo policie," přiblížil program ředitel oblastního spolku ČČK Jiří Preclík. Jak dodal, Světový (dříve Evropský) den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce.
Další akce ke Světovému dni první pomoci se uskuteční 10. září na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně, 11. září na ústecké Kociánce a 24. září nově i na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě .

ANKETA: Umíte poskytnout první pomoc? Už jste někdy museli?

Lubomír Hála Česká Třebová

První pomoc jsem se učil ještě na základní škole, ale to už je let – 56 let! Nevím, jestli bych si ještě na něco vzpomněl. Já jsem nikdy nikoho zachraňovat nemusel.

Anna Vomáčková
4. třída
Česká Třebová

Ve škole jsme se učili telefonní čísla záchranky, hasičů a policie, sanitku bych přivolala číslem 155. Kdyby byl někdo zraněný, zkusila bych mu pomoct, ale ještě se mi to nestalo.

Karel Janoušek
5. třída
Česká Třebová

Byl jsem na táboře a tam jsme se učili poskytovat první pomoc, takže už bych něco uměl. Třeba dýchání z úst do úst, masáž srdce, převázat ránu… Poskytnout první pomoc jsem ještě nemusel.