Tisková zpráva firmy ČEZ Distribuce

Ke zvýšení spolehlivosti a kapacity distribuční sítě dojde během let 2024 – 2027 v České Třebové. Ve městě proběhne plánovaná unifikace. V rámci stavby dojde k přechodu z napěťové hladiny 6 kV na napěťovou hladinu 35 kV v souladu s harmonogramem sjednocování napěťových hladin v distribuční soustavě. Práce budou zahájeny v polovině letošního roku a hotovo by mělo být v roce 2027. Stavba je rozdělena do tří etap. Celkem bude položeno 15 km kabelového vedení vysokého napětí a rekonstrukcí projde 37 trafostanic. Na tuto stavbu navazují další stavby ČEZ Distribuce, a.s. spojené s modernizací železničního uzlu Česká Třebová.

„K hlavním přínosům unifikace patří zvýšení přenosových schopností a spolehlivosti distribuční soustavy a s tím související snížení poruchovosti i odstranění nepropojených částí sítí z důvodu jiných provozovaných napětí.  Naši zákaznici tedy budou mít kvalitnější a spolehlivější dodávky elektřiny. Unifikace České Třebové přinese další rozvoj této lokalitě, snížení ztrát elektrické energie a také snížení nákladů na provoz a údržbu zařízení distribuční soustavy. Dojde také k navýšení kapacity sítě a možnosti připojení nových odběratelů,“ říká Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce.

„Za unifikaci jsme moc rádi, i když to občas přinese stavební omezení ve městě. Přechod na vyšší napěťovou hladinu přinese našim obyvatelům nejen snížení poruchovosti, spolehlivější dodávky energie, ale budou obslouženi i další zájemci o nové odběry,“ říká starosta města Česká Třebové Zdeněk Řehák.