Navazujeme na dřívější spolupráci s domovem, kdy děti místní mateřské školy pravidelně navštěvovaly obyvatele domova. Přínos takových setkání je na obou stranách. Projekt jsme nazvali „Mládí a stáří" a v jeho rámci jsou plánované akce setkávání a spolupráce seniorů a dětí. Do projektu je zapojen také místní Klub čilých babiček, který je dlouhodobě činným spolkem v obci. V rámci akcí projektu „Mládí a stáří" proběhla letos v březnu výstava šikovných rukou. Děti společně s obyvateli domova zhlédli divadelní představení. V dubnu nás čekaly společné Zpívánky a výtvarná dílna.
Projekt „Mládí a stáří" má za úkol připravit setkání lidí různých věkových kategorií, kde by se všichni cítili dobře bez ohledu na svůj věk a fyzické možnosti, kde by se vzájemně obohatili a spolupracovali na společném díle. Myslím, že se to v této první etapě podařilo vrchovatě. S teplejším obdobím vyrazíme na společný výlet na Severomoravskou chatu i směrem k Suchému vrchu, což jsou oblíbená výletní místa našeho regionu. Děti navštíví obyvatele i v létě, aby je potěšily zpěvem a zasoutěžily si na krásné rozlehlé zahradě.
Za děti mateřské školy mohu říci, že setkávání se staršími spoluobčany děti rozvíjí, obohacuje, vede k úctě k životu a respektu, neboť ne každé dítě v dnešní době má možnost vyrůstat ve společnosti starších lidí, jak tomu bylo dříve, kdy měly v každodenním životě možnost vnímat proměny života člověka. Z tohoto důvodu vnímám projekt jako velmi přínosný a těším se společně se všemi zúčastněnými na jeho pokračování. Tento projekt podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace Via.

Mezigenerační projekt v Červené Vodě.

Mezigenerační projekt v Červené Vodě.Mezigenerační projekt v Červené Vodě.Mezigenerační projekt v Červené Vodě.
Za zúčastněné v projektu
Jana Švestková