Volby svazku logicky navazovaly na výsledky komunálních voleb a předem bylo jasné, že dosavadní předseda svazku Petr Tomášek svůj post nebude obhajovat z důvodu odchodu do důchodu.

Novým předsedou svazku byl ve všeobecném konsensu zvolen Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí. Na pozicích místopředsedů byli potvrzeni Dobromil Keprt (místostarosta České Třebové) a Josef Škeřík (starosta Sloupnice). Správní radu svazku dále tvoří Libor Gremlica (starosta Třebovic), Josef Novák (starosta Orlického Podhůří), Hana Šafářová (starostka Řetové) a Pavel Šisler (starosta Dolní Dobrouče).

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko má v současné době ustálený počet čtyřiadvacet členů – měst a obcí, což celkem činí 47 859 obyvatel. Vznikl v roce 1999, kdy se města a obce spojily za účelem společné cesty trvale udržitelného rozvoje regionu, zejména v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních vztahů.
Svazek má vlastní webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz, na kterých lze dohledat další informace o jeho činnosti. ⋌ (zr)