Tři dny oslav, kultury i vzdělání – to přinesou o víkendu oslavy v Brandýse nad Orlicí. „I ve 21. století je odkaz Komenského stále aktuální. Jeho myšlení a konání v různých oborech vědy zcela jistě překračuje hranice naší země a má respekt nejen v evropských zemích, ale je bezednou studnicí moudrosti a poučení po celém světě,“ uvedl ředitel zdejší základní školy a organizátor akce Miloslav Dušek.

V Brandýse nad Orlicí, městečku v podhůří Orlických hor, přivítá návštěvníky také starosta Petr Řehák. „Naše město je kolébkou jednoty bratrské, rodištěm Karla staršího ze Žerotína a dočasným útočištěm Komenského. Všichni jsou u nás vítání,“ vyzval veřejnost k návštěvě třídenní programu.

Na festivalu se představí řada umělců a proběhne různorodý program pro děti a dospělé. S divadlem vystoupí Víťa Marčík i skupina Barokteto. Své mistrovství předvede Štěpán Rak (možná i Alfred Strejček) a spolek Chermon představí scénické oratorium Labyrint.

Před školou bude probíhat akce „Živý Orbis Pictus“ a didaktické tvoření pro děti. V celém městě bude instalována řada tematických výstav.

V rámci oslav 160. výročí založení vystoupí pěvecký sbor Žerotín se svými hosty. Celý víkendový program budou hudebně doprovázet žáci a učitelé ZUŠ Choceň a vystoupí také zástupci Konzervatoře Pardubice.

V neděli se uskuteční pro veřejnost Běh údolím J. A Komenského, v Rehabilitačním ústavu proběhne promítání filmů s tematikou Komenského včetně filmu České nebe – Cimrmanův dramatický kšaft. Evangelický kostel pak nabídne přednášku profesora Pavla Hoška Komenského Labyrint a hledání smyslu života.