Tisková zpráva Pardubického kraje

Soutěž vznikla v roce 2001. Jejím cílem je od té doby vzdělávat a seznamovat mladou generaci s odkazem Jana Ámose Komenského. Důležitým posláním je pro žáky postoj Komenského se navzdory válce a osobním tragédiím nikdy nevzdávat a chovat se k ostatním i nadále slušně.

V letošním ročníku se malovalo a psalo na témata – „Labyrint a ráj“, „Už jste se někdy vydali na cestu, na které jste zabloudili?“ a „Může být bloudění prostředkem poznání?“. Slavnostního ocenění vítězů se v kostele Českobratrské církve evangelické také zúčastnil krajský radní pro školství Josef Kozel.

„Umělecká soutěž „Komenský a my“ se snaží každý rok přicházet s novými nadčasovými nebo aktuálními tématy, která mají pomoci rozvíjet kreativní myšlení a také se seznámit se životem Jana Ámose Komenského. Finální práce, ale také výkony jsou velmi různorodé a originální, jelikož každý žák základní nebo střední školy uvažuje odlišně. Dokonalým příkladem jsou slohové a výtvarné práce. Rozdílné schopnosti soutěžících však podporuje i vědomostní část. Všem účastníkům musím poděkovat za jejich snahu. Poděkování patří také panu řediteli Duškovi a jeho kolegům za celou organizaci akce. Tím hlavním, co si žáci mají z 22. ročníku soutěže odnést, je se podobně jako Jan Ámos Komenský nikdy nevzdávat. Těším se, co bude k vidění příště,“ řekl krajský radní pro školství Josef Kozel.