Město Brandýs a Komenského sbor Českobratrské církve evangelické uspořádají oslavy ve dnech 12. – 14. září. V pátek je zahájí křest poštovní známky Karla staršího ze Žerotína a výstavy prací rytce a grafika Karla Zemana a výtvarných prací žáků ZŠ z Přerova a Brandýsa nad Orlicí „Žerotín sedmdesátkrát jinak". V evangelickém kostele bude následovat koncert a promítání filmu Pod ochranou Žerotínů. V sobotu se na Komenského náměstí odehraje program Pocta Karlu staršímu ze Žerotína. V neděli za oslavami udělá tečku bohoslužba, pořad „Muž víry a věrnosti" Alfreda Strejčka a Štěpána Raka a přednáška „Karel starší ze Žerotína, mecenáš Labyrintu" v podání historika Tomáše Knoze, který je autorem životopisu Karla staršího ze Žerotína.