Budoucí řidiči také musí počítat s tím, že absolvování autoškoly není záležitost pár dnů. Nejprve musí absolvovat předepsaný počet hodin jízd. Nespornou součástí pak je i teorie v učebně. A právě ta studenty často nebaví. „Dnešní studenti jsou tak trochu líní se cokoli učit, myslí si, že všechno najdou na internetu. To ale není pravda," připomíná Zbyněk Trejtnar z Autoškoly Bimbo. V ní se současně na zkoušky připravuje okolo čtyřiceti žáků.

Zkouška se skládá ze tří částí

Absolvuje-li student předepsaný počet hodin teorie i praxe, může přistoupit k závěrečným zkouškám. Ty mají svá pravidla – skládají se ze tří částí. Nejprve třicetiminutový test z pravidel silničního provozu, poté musí uchazeč o řidičské oprávnění v ústní zkoušce prokázat znalost ovládání a údržby vozidla a nakonec přichází zkouška z praktické jízdy. V ní je nutné se mít na pozoru, o neúspěchu totiž může rozhodnout sebemenší zdánlivá maličkost – ať už uchazeč zapomene zapnout světla, nebo se nepodívá do zrcátek. Sleduje se rovněž způsob jízdy a také míra předvídavosti a ohleduplnosti k ostatním.

Mnozí si pamatují svá úskalí při získávání řidičského oprávnění. „Vzpomínám si, že teorii jsem zvládla až napodruhé a při jízdách se zkušebním komisařem jsem měla problém trefit se rovně mezi dvě vozidla. Den předtím jsem to ale zvládla ukázkově, nervozita hrála svou roli," usmívá se pětadvacetiletá řidička, která vlastní řidičský průkaz od svých osmnácti let.
I na případný neúspěch při zkoušce zákon pamatuje a dává možnost opravy. K opravě té části zkoušky, kterou uchazeč neprošel, smí přijít opět po pěti pracovních dnech. Znovu se za ni ale platí, a to v rozmezí 100 – 400 Kč.

Řidiči dávají studentům zabrat

Instruktoři se při jízdách také často setkávají s bezohledností ostatních řidičů, kteří často zapomínají, že i oni sami absolvovali autoškolu, a dávají tak studentům zabrat. Ať už jde o troubení, když při výjezdu z křižovatky zhasne motor, či mnohdy riskantní předjíždění. „Nedá se ale šmahem říci, že jsou všichni neohleduplní nebo že jsou ti starší ohleduplnější než ti mladší. Nezávisí to jen na věku, ale také na přístupu k řízení či dalších okolnostech," doplňuje Zbyněk Trejtnar.

Také je třeba dodat, že absolvování autoškoly je teprve prvním krokem. Řidič teprve později pozná, jak moc se vyplatí mít oči na šťopkách.

Základní druhy řidičského oprávnění Skupina A – motocykly
Skupina B – osobní automobil
Skupina B+E – osobní automobil s přívěsem
Skupina C – nákladní automobil nad 3500 kg
Skupina C+E – nákladní automobil s přívěsem nad 750 kg
Skupina D – autobus
Skupina D+E – autobus s přívěsem nad 750 kg