Projekt Školy v zemi Komenského učí české pedagogy jinému přístupu, než na který jsou naše děti zvyklé. Hlavními pilíři koučovacího přístupu v pedagogice jsou motivace, zpětná vazba, rozvoj osobnosti a podpora individuálních předností. „Zájem pedagogů je neskrývaný: zvědavost, chuť zkoumat nové věci i potřeba přesvědčit se, o čem to koučování vlastně je. V uvolněné atmosféře se střídají chvíle humoru s hlubším zamyšlením nad potřebami účastníků a s prožíváním jejich pracovních rolí," vysvětlil vedoucí lektorského týmu Jiří Šmejkal.

Učitelé a ředitelé mají přání se učit, jak konkrétně dobře klást otázky, jak řešit konfliktní a nepříjemné situace a hlavně jak před nimi neutíkat. V projektu V zemi Komenského získávají nové komunikační a edukační dovednosti, inspirují se k jinému přístupu ke spolupráci. V praxi pak ředitelé a učitelé vědí, jak svým žákům bez předsudků naslouchat, jak v nich probouzet chuť se učit, jak plynule přecházet k efektivnímu a rozvíjejícímu hodnocení a jak žáky aktivně zapojovat do procesu výuky, aby je to bavilo a sami si přebírali odpovědnost za to, co se naučí.

Na začátku jara se v Akademii Libchavy sešli absolventi již uskutečněného dvouletého projektu „V zemi Komenského v Pardubickém kraji" ředitelé základních a středních škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří vyjádřili přání pokračovat ve svém rozvoji dál ve formě takzvaných dílen.

„Jejich smyslem je dál rozvíjet už získané vědomosti a dovednosti a také využít kolegiální prostor a čas pro sdílení, předávání si zkušeností a inspiraci," uvedl Jiří Šmejkal. Dodal, že témata si určují sami ředitelé na konci každé dílny. Obsahem první dílny, která se uskutečnila začátkem dubna, bylo tmelení týmu učitelů a zapojení učitelů, kteří neprošli libchavským koučovacím kurzem. Druhá se uskuteční v červnu a jejím tématem je, jak zvládat obtížné kolegiální rozhovory a rozhovory s rodiči, aby došlo k oboustranně přijatelnému výsledku.

„Upřímně se vždy těším na lektory i na atmosféru Koučink akademie v Libchavách. Je to místo, kde si vždy doplním energii a ujistím se, že jdeme správným směrem. Navíc zde konečně jednají s řediteli škol jako s manažery. Moc rád to budu s kolegy z jiných škol znovu sdílet na dalších setkáních v Libchavách a učit se nové věci, které naši školu mohou zase o kousek posunout," sdělil Ivoš Mandys ze Základní školy Slatiňany.

www.skolyvzemikomenskeho.cz