Studenti prošli lékařským vyšetřením a odběrem krve, poté se jejich krev bude podrobovat speciálnímu vyšetření a na základě výsledků testů budou (či nebudou) zapsáni do Českého národního registru dárců kostní dřeně. A tím mohou sloužit jako případní dárci k transplantaci kostní dřeně nemocnému (životně ohroženému) pacientovi.
Proč darovat kostní dřeň? V České republice každý rok onemocní stovky mladých i dospělých chorobami ohrožujícími zdraví a život, jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory  a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti.
Moderní léčebné postupy, jako chemoterapie, biologická léčba a další, nabízejí u většiny nemocných zlepšení stavu, ne vždy ale trvalé vyléčení. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce jim může dát naději na uzdravení a návrat do plnohodnotného života. K tomu je ovšem potřeba vhodný dárce dřeně, zcela jedinečná osoba, která se s nemocným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních znaků.
„Díky aktivitě učitele a výchovného poradce Radka Biedly a systematické podpoře programu dárcovství kostní dřeně u nás na škole, vstoupilo do registru dárců již jedenáct set mladých lidí a dokonce dvanáct z nich kostní dřeň už nemocným lidem darovalo a zachránilo jim tak život. V rámci České republiky se jedná o mimořádné číslo vztahující se k jedné instituci," říká Pavel Jantač, manažer projektů ústecké automobilní školy.

Studenti Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí se zaevidovalo do registru dárců kostní dřeně na hematologicko – transfúzním oddělení v Orlickoústecké nemocnici.