Nově má být zaveden systém odměňování občanů formou slevy za třídění odpadu. „Snahou města je zintenzivnit třídění odpadu a motivovat toto třídění slevou na poplatku. Systém třídění odpadu bude zaveden od února 2016," informoval web města. Podrobné informace mají být zveřejněny, již nyní je možné na webových stránkách města nalézt údaje o poskytovaných úlevách za pytlový sběr tříděného odpadu.
Zastupitelé také schválili rozpočtové provizorium na rok 2016, které bude platit do schválení rozpočtu města začátkem příštího roku.