Konkrétně se jednalo o investiční akci „Regenerace panelového sídliště Štěpnice, 4. etapa“. V těchto dnech rozhodovalo ministerstvo o přidělení dotací pro rok 2008 a uvedený projekt města Ústí nad Orlicí byl vybrán k realizaci. Účelová dotace je poskytnuta ve výšičtyři miliony korun, město se na akci bude podílet vlastními zdroji v minimální výši 30 procent celkových nákladů. Stavební práce zahrnuté do 4. etapy tak budou představovat téměř 6 milionů korun. Bude se jednat zejména o rekonstrukce povrchů stávajících chodníků a komunikací, rozšiřování parkovacích ploch, doplňování veřejné zeleně a městského mobiliáře. Ústí nad Orlicí je v rámci programu ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“ dlouhodobě úspěšné. První stavební úpravy, které město realizovalo ještě výhradně z vlastních prostředků, byly provedeny v letech 2003 a 2004. V roce 2005 již město získalo dotaci ministerstva, stejně jako v následujících letech 2006 a 2007. V období uplynulých pěti let město celkem proinvestovalo v rámci regenerace sídliště Štěpnice téměř 25 milionů korun. Na této částce se podílelo vlastními zdroji ve výši více jak 10 milionů korun, dotace ministerstva pro místní rozvoj přesáhly v součtu jednotlivých let 14 milionů korun. Vlastní stavební práce 4. etapy regenerace sídliště Štěpnice budou zahájeny v souladu s rozhodnutím ministerstva na podzim letošního roku a ukončeny v první polovině roku 2009. Dotace na regeneraci jsou udělovány podle rozlohy sídliště a počtu bytových domů.