Zahájení náročného, několik let připravovaného projektu schválili zastupitelé na zářijovém jednání. Výhrady nezazněly. Přesto však pro hlasovalo jen dvacet ze sedmadvaceti zastupitelů, pět bylo proti.

Město uspělo s žádostí z programu ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci brownfieldů. Radnici se podařilo získat maximální možnou výši podpory. „Neskrývám upřímnou radost, mám pocit jistého zadostiučinění z odvedené práce. Novostavbu jsme připravovali více jak čtyři roky a prošli jsme trnitou cestou, kdy jsem záměr, zejména pak jeho finanční náročnost, obhajoval,“ přiznává starosta Petr Hájek.

Zaniklé fabriky na Pardubicku
Z kdysi slavných fabrik zbyly ruiny

Dotace podle starosty přispěje k opětovnému plnohodnotnému využití areálu a rozvoji nevyžívaného území. „Námi předložená žádost na výstavbu domu dětí a mládeže naplňuje stanovené podmínky, tedy že následné využití objektu bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti,“ dodává Petr Hájek.

Výstavba nového Domu dětí a mládeže začne ve druhé polovině listopadu. Hotovo má být v prosinci 2021. Dotace pokryje třetinu celkových nákladů.

Příprava začala v roce 2010

Tříhektarová lokalita, která se nachází v těsném sousedství náměstí, je ve vlastnictví města od podzimu 2010. Území bývalé textilky bylo na revitalizaci připraveno postupnými kroky. Před šesti lety byl, na základě architektonické soutěže, které zúčastnilo čtyřiadvacet soutěžících, vydán regulační plán. A postupně byly vypracovány jednotlivé investiční záměry. Rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly přes 80 procent celkové rozlohy areálu, probíhala v uplynulých dvou letech.

Další připravovanou investicí města je přestavba bývalé kotelny a rozvodny na městskou galerii, která umožní důstojnou prezentaci sochaře, orlickoústeckého rodáka Quido Kociana. „Se stavbou domu dětí souvisí i vybudování technické infrastruktury, tím bude území připraveno i pro další investory. V současné době jednáme o prodeji bývalé administrativní budovy, první developeři již projevili zájem, ale úvodní jednání jsou vždy křehká a je tedy předčasné vyvozovat jakékoliv závěry,“ nastínil starosta Hájek.

Vizualizace polikliniky v Lanškrouně.
Radnice vypsala výběrové řízení na polikliniku