Letos byl oceněn Matěj Ešpandr ze ZŠ Bratří Čapků, studentky gymnázia Tereza Junková, Eliška Provazníková a Veronika Šmajzrová, žáci ZŠ Komenského Zuzana Klekarová, Šárka Kovaříková a Daniel Seidlman, žákyně ZŠ Třebovská Alena Kuťáková a dále Markéta Vávrová, která reprezentuje speciální základní školu.

Cenu žáci přebírali z rukou starosty města Petra Hájka.