Minimální kupní cena nemovitosti byla stanovena na 5,9 milionu korun. Budovuv samém centru Ústí město neprodá komukoliv a na cokoliv. „Uchazeči musí splnit podmínky, které jsou vypsány ve zveřejněném záměru. To znamená předložit podnikatelský záměr, který bude v souladu s regulačním plánem a garantovat, že rekonstrukce bude probíhat v jeho duchu. Na tomto základě bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a teprve po předložení projektové dokumentace a získání stavebního povolení by se smlouva překlopila na kupní jako takovou,“ vysvětlil starosta města Petr Hájek.

Hodnotit nabídky bude komise jmenovaná radou města, šedesátiprocentní váhu bude mít výše nabízené kupní ceny, čtyřicetiprocentní pak podnikatelský záměr. Svou roli budou hrát i pozitivní reference. Radnice si již mapovala, zda by o administrativní budovu Perly byl v podnikatelském sektoru zájem. „Byl, ale je potřeba zdůraznit, že se průzkum dělal na přelomu loňského a letošního roku, a do toho přišla koronakrize. Ti, kteří před půl rokem projevovali zájem, by mohli s ohledem na situaci vyčkávat. Nebudeme ale předjímat. To se teď nedá odhadnout,“ nastínil Hájek. Část budovy ve tvaru U si město zatím nechá, v budoucnu by tam mohla být městská galerie. Městu zůstane i komín v atriu mezi budovami továrny, který je neodmyslitelným symbolem Perly. Vizí je tento prostor upravit a zvelebit.

Nabídky bude radnice přijímat do 10. března příštího roku.