Protože Ústí nad Orlicí bude v následujících měsících tvořit svůj základní rozvojový dokument, kterým je Strategický plán rozvoje města, spustila dotazníkové šetření. Dotazníky mohou občané vyplnit elektronicky prostřednictvím webových stránek města nebo na informacích na radnici, kde jsou v tištěné podobě. Průzkum bude ukončen 11. dubna. „Strategický plán řeší problematiku města v oblasti kvality života obyvatel, občanské vybavenosti, infrastruktury a ekonomického rozvoje," uvedl o dokumentu starosta města Petr Hájek.  Strategie bude také prostředkem k získání financí z Evropské unie na realizaci rozvojových záměrů města v letech 2014 – 2020.
Podle ústecké radnice budou výsledky dotazníkového průzkumu tvořit součást celkové analýzy prostředí města Ústí nad Orlicí a veškeré závěry vyplývající z analýzy budou použity výhradně jako podklady pro zpracování strategie. (zr, daf)