„Vytyčili jsme si čtyři hlavní priority, v jejichž rámci budeme řešit konkrétní opatření a projekty. Uvědomujeme si, že nejdůležitější na veškerém plánování je ale názor těch, kterých se strategie dotkne nejvíce – občanů,“ uvedl starosta Petr Hájek. Radnice proto připravila veřejné projednání plánu, z protiepidemických důvodů se uskuteční on-line formou 7. dubna od 17 hodin. Návod,jak se přihlásit, najdou zájemci na webových stránkách města. Do 5. dubna lze také posílat případné připomínky k plánu.