„Zahájení stavby vnímám jako částečné završení dosavadní práce na revitalizaci území bývalé textilky. V současné chvíli stojíme na pomyslné startovní čáře. Sportovní terminologií jsme zakleknuti ve startovních blocích a čekáme na výstřel startéra. Nečeká nás sprint, ani běh na krátké trati, stále máme před sebou maratonskou vzdálenost. Těch deset let lze považovat za kondiční přípravu, ve které jsme ověřovali svoje schopnosti, ubezpečovali se o správnosti volby a testovali svoji výdrž a odhodlání,“ říká starosta Petr Hájek.

Uplynulé desetiletí zasvětila radnice hledání nové náplně nevyužitého areálu, zajištění architektonicko urbanistické soutěže, vypracování regulačního plánu, zhotovení projektové dokumentace a přípravě území v rámci které byla provedena demolice výrobních hal. Jedna z největších investic města za posledních třicet let bude zahájena na letos podzim. Hotovo by mělo být za dva roky.

Výběrové řízení na dodavatele stavby se rozběhlo v dubnu, jediným kritériem nabídková cena. Nabídku předložilo šest firem, nejnižší činila 93,2 milionů korun. Následovala elektronická aukce, která proběhla začátkem září. Účastníci dostali možnost původní nabídku upravit. Výsledkem bylo snížení ceny o 2,1 milionů. Vítěznou nabídku 91,1 milionů podala pardubická firma Chládek a Tintěra.

„V květnu jsme požádali o dotaci z programu Podpora revitalizace území – regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Nezastírám, že revitalizace tohoto prostoru zatěžuje rozpočet města. Proto také v současné době vybíráme dodavatele investičního úvěru. Bez půjčky bychom nemohli zahájit výstavbu nového domu dětí a mládeže, a tedy nemohli Perle vdechnout nový život,“ dodal Petr Hájek.