Pro stavbu je vše připraveno, pokud Ústí získá finanční prostředky, realizovat by se měla v roce 2013. Moderní a rozšířený sběrný dvůr má vzniknout na místě starého: v lokalitě areálu Tepvos v Královéhradecké ulici. Investice byla vyčíslena na téměř dvacet milionů korun, přičemž dotace má činit necelých patnáct milionů. Sběrný dvůr má být mj. vybaven více než dvaceti kontejnery a nádobami na shromažďování odpadů, od ocelových velkoobjemových kontejnerů po plastové boxy na monočlánky.