„Rozpočet je navržen jako schodkový. Očekávané příjmy představují téměř 333 milionů. Schodek je kryt přebytkem loňského roku a dlouhodobým úvěrem na dokončení výstavby stabilizačních bytů,“ upřesnil starosta Petr Hájek.

Třetina na investice

Téměř třetinu rozpočtu tvoří stavební investice. Kromě rekonstrukce bývalé ubytovny na Dukle, kde vznikne sedmadvacet stabilizačních bytů, plánuje radnice investovat do modernizace Centra sociální péče, zateplení mateřské školy Na Výsluní, dovybavení sběrného dvora, rekonstrukce ulice Příkopy nebo budovy domova mládeže zdravotnické školy.

„Investice jsou zaměřeny zejména na dokončení staveb zahájených v loňském roce. Výdaje na uvedené stavby představují v rozpočtu 66 milionů korun,“ přiblížil Petr Hájek.

Dalších dvacet milionů spolyká běžná údržba komunikací, ošetření městské zeleně, opravy školských zařízení, obnova kulturních památek nebo doplnění městského mobiliáře. „Kromě dalších výdajů je v rozpočtu alokováno 3,5 milionů na realizaci nákupu nádob na bioodpad,“ doplnil místostarosta Jiří Preclík.

Ne všechny investiční záměry města jsou plně hrazeny z rozpočtu. Na část z nich se radnici podařilo získat dotační podporu. Přemístění Stacionáře, který se po rekonstrukci přestěhuje do budovy bývalého domova mládeže zdravotnické školy, pokryje z devadesáti procent dotace. A na pořízení biokontrejnerů přispělo ministerstvo životního prostředí.

Stranou nezůstanou ani nové nebo budoucí investice. „V plánu jsou dvě nové akce, jedná se o statické zajištění budovy Malé scény a obnovu hráze vodní nádrže Dolní Houžovec,“ připomíná starosta Petr Hájek.              

Revitalizace Perly

V nedávno zveřejněném programovém prohlášení si staronová radniční koalice vytkla na následující volební období několik investičních priorit. Část z nich souvisí s revitalizací areálu bývalé Perly v sousedství historického centra města.

Asi nejblíže možné realizaci je zamýšlená novostavba domu dětí a mládeže. V rozpočtu na letošní rok jsou vyčleněná dvanáctimilionová účelová rezerva na projektovou přípravu. „O případném zahájení stavby rozhodne zastupitelstvo v září letošního roku na základě vysoutěžené ceny díla a ukončeného dotačního řízení programu ministerstva pro místní rozvoj,“ přiblížil starosta Petr Hájek.