Podnikatelé však nadále musí počítat s tím, že mají povinnost získat od města souhlas s užíváním veřejného prostranství.