Debata o nutnosti revitalizace městského parku u Roškotova divadla se vede již dlouhá léta. Současné prostředí je nehostinné a park i jeho okolí je technicky zastaralé. Ačkoliv v minulých desetiletích vznikla řada architektonických studií, jak prostředí proměnit, nikdy nedošlo k realizaci, a tak potenciál parku prozatím nebyl využit.

Město však zadalo novou architektonickou studii, která přichází s novou koncepcí, jež počítá s výjimečnou architekturou divadla a propojuje park s kulturním stánkem i širokým okolím. „Nový koncept částečně navazuje na dochovaná perspektivní zobrazení a situační nákres od architekta Roškota dokumentující jeho pojetí úprav okolí divadla, které však v této podobě nebyly realizovány,“ uvedl autor studie Vladimír Šolc. Park má být otevřen ve třech směrech. Hlavní vstup je veden z Husovy ulice a před divadlem, v místě dnešního pietního parčíku, je navržena vyhlídková a odpočinková terasa, která má být zastíněna výsadbou stromů. Ta pak naváže na přístupovou cestu k parku u kostela a propojí ji s historickým centrem města.

Zásadní proměnou má projít také úzký vstup z Lukesovy ulice. Prostor má být totiž uvolněn zbouráním vily, ze které se již před lety vystěhoval dům dětí a mládeže. „Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Objekt bývalého domu dětí a mládeže je již deset let opuštěný a město pro něj nemá žádné využití,“ vysvětlil starosta města Petr Hájek. Pro zbourání objektu hovoří také znalecký posudek, který vyčíslil případnou rekonstrukci vily na více než 23 milionů korun. Vstup z Lukesovy ulice je navíc doplněn o objekt veřejných toalet.

V plánu je také kavárna s posezením

Nová koncepce navíc pracuje s myšlenkou obnovit provoz kavárny pod divadlem, který by byla s parkem propojena venkovním posezením. Navržena varianta navíc poskytne bezbariérový přístup do kavárny, prosvětlí temnou „podzemní" část divadla a zajistí přímý kontakt s parkem.

Cílem rekonstrukce je, aby se park stal místem setkávání, relaxace a aby mohl být využíván k pořádání výstav nebo posezení ve stínu vzrostlé zeleně. V plánu je dále vybudovat víceúčelové pódium se zelenou střechou a krytou pergolou. Na návrh, který vzešel ze zastupitelstva, bude prostor obohacen také o pískoviště.

Odstraněny by měly být pouze ty dřeviny, kterou jsou již ve špatném zdravotním stavu nebo jsou dlouhodobě neperspektivní. „Nová výsadba zeleně má do parku přinést život a proměnlivost, zajistit intimitu jednotlivých ploch a oddělit je od okolí. Pro dlouhodobou udržitelnost zeleně bude po celé ploše parku instalován automatický závlahový systém,“ píše se na webových stránkách města.

V současnosti je projekt ve fázi zadávání stavebního řízení a zpracování dokumentace pro stavební povolení. K zahájení rekonstrukce by mohlo dojít na začátku roku 2022. Město dále usiluje o to, aby byly ministerstvem kultury park a Roškotovo divadlo zahrnuty do městské památkové zóny, čímž by se otevřela možnost čerpat prostředky z dotačního titulu státu.