S dodatkem školního řádu, který nově definoval povinnosti žáků i rodičů, někteří z nich nesouhlasili a jednání školy považují za restriktivní a nepřípustné. Věc proto ohlásili České školní inspekci. Ta jejich stížnost vyhodnotila jako důvodnou. 

Znepokojení rodiče podali stížnost zejména proto, že nesouhlasili s obsahem dodatku školního řádu a také s formou komunikace školy se zákonnými zástupci žáků. Ředitel školy Martin Falta věc v dubnu odmítl komentovat. „Jediné, co vám k tomu chci říci, je, že ti, kteří s dodatkem nesouhlasí, by měli vyčkat vyjádření České školní inspekce,“ řekl Deníku.

Ta věc však již prošetřila a v obou bodech stížnosti dala rodičům za pravdu. Ze zprávy vyplývá, že některé části dokumentu zasahují do práv rodičů.Za problematický je označen například bod číslo 6 dodatku, kterým škola zakázala rodičům nebo dalším členům rodiny bez předchozí domluvy zasahovat do výuky.

O kauze jsme poprvé psali zde:

„Pokud to situace v rodině nedovolí a spolu s žákem při on-line výuce bude/budou v konkrétní místnosti ještě další člen/členové rodiny, bez přihlášení se na začátku mají zakázáno provádět jakékoliv komentáře výuky, rušit či jinak zasahovat do výuky, například i kontrolou splněných zadaných úkolů pro žáky,“ stanovila škola. Podle inspekce však není možné postihovat žáka za jednání, za které nesou odpovědnost zákonní zástupci dítěte.

Inspekce dále dodatek označila za restriktivní a doporučila spíše postup domluvou. „Individuální a konkrétní řešení takových situací je však vždy účinnější a efektivnější,“ píše se ve zprávě, kterou má redakce Deníku k dispozici.

Česká školní inspekce vyhodnotila stížnost jako důvodnou v obou bodech.Česká školní inspekce vyhodnotila stížnost jako důvodnou v obou bodech.Zdroj: ČŠI

Podle některých zaměstnanců školy však taková domluva mezi učiteli a žáky na škole funguje a je na každém pedagogovi, jak k řešení kritických situací přistoupí. Tak se vyjádřili v diskuzi pod příspěvkem školního psychologa a učitele Roberta Čapka, známého pod pseudonymem Líný učitel, který se onomu dokumentu několikrát věnoval na svém internetovém blogu. „Dodatek jako tento nevznikne jen tak z nudy učitelů. Všechno, co je v něm řečeno, reaguje na chování, se kterým se učitelé běžně setkávají,“ napsala Barbora Vašková, která na škole působí jako psycholožka. Podle Čapka však žádný kontext restriktivní jednání školy neomluví. „Protože to lze udělat pedagogičtěji než represí,“ napsal.

Česká školní inspekce vyhodnotila stížnost jako důvodnou v obou bodech.Česká školní inspekce vyhodnotila stížnost jako důvodnou v obou bodech.Zdroj: ČŠIPrávě komunikace vedení školy s rodiči byla druhým bodem stížnosti, kterou Česká školní inspekce prověřovala. Rodiče svůj nesouhlas s restriktivním dokumentem zaslali na e-mailovou adresu řediteli školy a několika pedagogům. Jejich výtky však podle vyjádření školy nebyly považovány za oficiálně podanou stížnost. Rodiče ji totiž neposlali na oficiální e-mailovou adresu podatelny školy.

„Škola se ale musí zabývat stížnostmi a podněty, ať už jí byly doručeny jakýmkoli způsobem,“ píše se ve stanovisku České školní inspekce.

Rodičům zaslal odpověď zástupce ředitele pro 2. stupeň Petr Knob. Byly v ní shrnuty důvody, které školu vedly k přijetí dodatku. Zaměstnanci školy podle Knoba předpokládali, že půjde o do určité míry kontroverzní téma. „Přesto jsme se shodli na tom, že je lepší jít do takovéhoto rizika než nečinně přihlížet, jak se začíná v některých rodinách s neustále prodlužující délkou nutnosti práce žáků z domova měnit distanční výuka na něco, co si asi nikdo z nás ani z vás nepřeje,“ napsal. V dopise dále upřesnil motivaci a důvody pro přijetí dodatku.

Základní škola Bratří ČapkůZákladní škola Bratří ČapkůZdroj: zsbcuo.czTaková reakce však podle České školní inspekce není dostatečná a vedení školy neodpovědělo na konkrétní výhrady, které rodiče k dodatku školního řádu měli. „Škola tedy nepostupovala v souladu se školským zákonem. Nehledala další cesty, jak se stěžovateli spor vyřešit, ale s odkazem na údajné formální pochybení se stěžovateli vhodně a účelně nekomunikovala,“ stojí v závěrečném stanovisku.

Inspekce tak stížnost rodičů považuje za opodstatněnou v obou bodech. Následný postup je nyní na zřizovateli školy.

Závěry České školní inspekce ředitel Martin Falta nechtěl komentovat s tím, že své stanovisko osobně sdělí v polovině června. Podle starosty města Petra Hájka se věcí nyní bude zabývat městská rada. „Ředitel školy je pozván na jednání následující rady města, aby na základě výsledků šetření podal osobní vyrozumění o přijatých opatřeních a o odstranění zjištěných nedostatků,“ uvedl starosta. Teprve pak přijme město, jako zřizovatel základní školy, závěrečné stanovisko.