Aktualizován bude vždy patnáctý den v měsíci. Portál obsahuje informace o příjmech a výdajích rozpočtu, o výsledku hospodaření ve srovnání s plánem i o zdrojích financování rozpočtu. Obsahuje nejen souhrnná čísla, ale i detailní pohledy na hospodaření odborů městského úřadu a informace o plnění rozpočtu města podle jednotlivých akcí, projektů nebo oblastí činnosti města. „Současná radniční koalice plní svůj závazek, který deklarovala v programovém prohlášení. Veřejně dostupné informace o plnění rozpočtu umožňují občanům kontrolovat, jak město hospodaří s veřejnými penězi," dodal místostarosta Jiří Preclík.