Město bude hospodařit s 354 miliony, příjmy představují zhruba 300 milionů korun. Schodek ve výši 54 milionů má krýt přebytek z minulého roku a dlouhodobý úvěr. „Bankovní úvěr město schválilo již v loňském roce, ale dosud jej nečerpalo. Proto je možné úvěr zapojit do rozpočtu 2018 v plném rozsahu, tedy ve výši 42 milionů korun,“ uvedl starosta Petr Hájek.

Ústí chce investovat do různých stavebních akcí a oprav téměř 110 milionů korun. „Investice letošního roku jsou zaměřeny zejména na dokončení staveb zahájených v loňském roce,“ řekl Hájek. Pokračovat bude rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty, přes nový park za ústeckým kostelem dojde k propojení ulic Kostelní s Husovou, dokončena bude demolice areálu Perly.

K nově zahájeným akcím bude patřit modernizace evakuačních výtahů v domově důchodců a v centru sociální péče nebo přestavba objektu, do kterého se přesune stacionář. Bývalá ubytovna na Dukle bude přestavěna na startovací byty. Mezi výdaji jsou i opravy škol, obnova památek nebo údržba veřejné zeleně.