Městská policie vloni zaevidovala devět případů s podezřením, že byl spáchán trestný čin, předány byly policii k dalšímu řízení.

„V oblasti přestupků eviduje městská policie celkem 1741 případů. Z tohoto celkového počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem 95 procent všech případů. Z ostatních přestupků, kterých je evidováno 89, je nejčastějším deliktem přestupek proti majetku v počtu 52 případů. Evidovaný počet všech případů se meziročně opět snížil, přičemž za uplynulých pět let činí pokles o 69 procent, v oblasti přestupků proti majetku je snížení o 71 procent a u přestupků proti veřejnému pořádku došlo ke snížení o 75 procent,“ informovala radnice. Zpráva konstatuje, že stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města je celkově stabilní.

(zr)