Úspěch celého týmu

„Certifikát kvality Vážka měl dosud v našem kraji pouze Domov u fontány v Přelouči, který je zařízením zřizovaným Pardubickým krajem. Mezi příspěvkovými organizacemi obcí jsme prvním zařízením v kraji, které náročné podmínky pro udělení certifikátu Vážka splnilo. Vážíme si této události tím více, že naše služba pro uživatele s Alzheimerovou chorobou se rozvíjí teprve poslední dva roky a pracovní tým je složen převážně mladými zaměstnanci bez dlouholeté odborné praxe. Je to především jejich úspěch a za vedení domova jim gratuluji," vysvětlil Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí.
Česká alzheimerovská společnost při certifikaci hodnotí nejen budovu, ale také kompetence zaměstnanců, jejich počet a strukturu, způsob práce, proces poskytování služby a také atmosféru v zařízení, za přístup k uživatelům. Právě za atmosféru získal Domov důchodců v Ústí od odborné komise zvláštní pochvalu.

Vysoká kvalita

„Jsme rádi, že právě naše zařízení bylo zařazeno mezi domovy s vysokou kvalitou péče. Považujeme to za ocenění nejen pro domov, ale také pro město, které domov zřídilo a dlouhodobě podporuje. Všem zaměstnancům domova jménem města blahopřeji, vážíme si jejich práce," uvedl Jiří Preclík, první místostarosta města Ústí nad Orlicí.
Certifikát kvality Vážka platí 18 měsíců, pak je prováděno nové posouzení kvality. Uživatel, jeho rodina i zřizovatel tak mají jistotu, že zařízení, které využívají nebo zřizují, patří v národním srovnání mezi zařízení nejvyšší kvality.
Zřizovatelem domova je město Ústí nad Orlicí. Více informací o něm najdete na www.dduo.cz.