Pomoc rodinám

„Dlouhodobě budujeme sociální služby ve městě tak, aby nabízely co nejkomplexnější péči. Pobytová odlehčovací služba jako pomoc rodinám, které pečují o své seniory v domácím prostředí, zatím ovšem v našem městě chyběla. Proto jsme její zřízení jako město iniciovali a jsme rádi, že se ve spolupráci s domovem důchodců a krajským úřadem podařilo potřebná lůžka v Ústí nad Orlicí vytvořit," vysvětlil místostarosta města Ústí nad Orlicí Jiří Preclík.

Pobytová odlehčovací služba bude slavnostně uvedena do provozu v pondělí za účasti vedení města. Rodinám, které trvale pečují o svého seniora, umožňuje například odjezd na dovolenou nebo provedení úpravy bytu. Na nezbytně nutnou dobu, maximálně na tři měsíce, mohou seniora, o nějž pečují, umístit na specializované oddělení Domova důchodců Ústí nad Orlicí, kde jejich péči převezmou profesionální pečovatelky a zdravotní sestry. Tato služba je hrazená a zahrnuje veškerou péči: ubytování, aktivizaci, stravování, praní prádla, pečovatelské a ošetřovatelské úkony.

„Domov důchodců Ústí nad Orlicí se již tradičně věnuje službám, kterých je v regionu nedostatek. Proto jsme v minulosti ve spolupráci s městem zřídili oddělení pro uživatele s Alzheimerovou chorobou, provozujeme rovněž ambulantní poradnu pro Alzheimerovu chorobu a nyní otevíráme pobytovou odlehčovací službu. Kapacita dvou lůžek je testovací kapacitou, pokud bude o službu zájem, jsme připraveni ji v roce 2016 dále rozšířit. Do konce roku 2015 máme ovšem již nyní prakticky obsazeno," doplnil Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Zařízení disponuje 89 lůžky domova pro seniory, 50 lůžky domova se zvláštním režimem a 2 lůžky pobytové odlehčovací služby. Na podzim plánuje otevření půjčovny kompenzačních pomůcek.

Populace stárne

„Město Ústí nad Orlicí si již dnes uvědomuje budoucí dopady nepříznivého demografického vývoje. Chceme být připraveni nabídnout našim seniorům dostatečné zázemí pro potřeby jejich stáří. Na ty, kdo pečují o své zestárlé rodiče přímo v rodinách, mimo profesionální instituce, se často zapomíná. My v Ústí nad Orlicí jim právě proto chceme pomoci," dodal ústecký starosta Petr Hájek.