„Když jsme v loňském roce s několika domovy důchodců společně zakládali mezinárodní platformu A – FORUM CS, plánovali jsme její postupné rozšíření za české a slovenské hranice. Krize na Ukrajině toto rozšíření uspíšila, uvědomili jsme si, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Na sociální služby v Zakarpatské oblasti doléhají stále větší starosti s financováním, s vytápěním, se zajištěním základního provozu, protože země je ve válce. Situace ve velkých městech, Užhorodu a Mukačevu je poněkud snazší, tamní domovy pro seniory mají své slovenské a české partnery. Venkovské oblasti dál od slovenské a polské hranice ovšem nemají vybudovány partnerské vazby, o něž by se nyní opřely. Právě tam jsme se tedy vydali," vysvětluje Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí.

Domov pro seniory v Dovhe je součástí ústavu sociálních služeb se sídlem v okresním městě Iršavě a je jediným zařízením svého druhu v širokém okolí. Iršavský ústav sociálních služeb disponuje 15 lůžky pobytové péče v Dovhe a dále poskytuje pečovatelskou službu v terénu. Celkem zaměstnává 65 pracovníků a péči zajišťuje několika stovkám uživatelů.
„Prioritou platformy A – FORUM CS, kterou náš domov pomáhal založit, je především vzájemná spolupráce, společné dosahování vysoké kvality a dlouhodobé udržitelnosti sociálních služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Orientujeme se zejména na české a slovenské poskytovatele, jejichž zřizovateli jsou územní samosprávy – kraje, města, obce. Ukrajinským partnerům jsme se rozhodli otevřít právě proto, že kvalita a dlouhodobá udržitelnost je nemyslitelná bez přiměřených zdrojů. A jako jsme se my v Česku v devadesátých letech potřebovali opřít o zkušenosti svých německých a rakouských partnerských organizací, ukrajinští kolegové teď zase potřebují nás. Jsme přesvědčeni o tom, že existují společná témata, přenositelná řešení. Chceme o nich společně hovořit, chceme je společně hledat," dodal ředitel.

Domov důchodců Ústí nad Orlicí připravuje veřejnou sbírku pro domov pro seniory v Dovhe. V prosinci navštíví zaměstnanci iršavského ústavu sociálních služeb Ústí nad Orlicí a zúčastní se společné minikonference s českými partnery. Na spolupráci českých, slovenských a ukrajinských domovů finančně přispěl Pardubický kraj z rozpočtu kanceláře hejtmana.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí je jediným registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby a odborné sociální poradny pro seniory s Alzheimerovou chorobou na území okresu Ústí nad Orlicí a příští rok oslaví devadesáté výročí poskytování sociálních služeb v nejstarším objektu domova.