„Jelikož se na fontánu vztahuje záruční doba, zahájilo Město reklamační řízení za účelem odstranění skryté vady. Zhotovitel reklamaci akceptoval a nyní činí úkony k nápravě. V červnu dojde k vybourání žulových desek a podkladního betonu, tím se odhalí odvodňovací štěrbinové žlaby a následně bude provedena jejich oprava,“ informovala radnice. Náklady zaplatí zhotovitel fontány, Po tuto dobu bude bohužel vodní prvek mimo provoz. (jan, tz)