„Ve zprávě jsou například uvedeny informace o vývoji financí města, realizovaných investičních akcích, připravovaných projektech, stavu školství a sociálních službách ve městě. Přehledně jsou zpracovány informace o činnostech souvisejících s výkonem státní správy. Výroční zpráva přináší také informaci o přípravě projektu Revitalizace území Perla 01," upřesnil starosta města Petr Hájek. Výroční zpráva je dostupná na webu města, k nahlédnutí je v písemné podobě v informačním centru a na sekretariátu. (zr)