Nyní se zde zájemci mohou seznámit nejen s možnou podobou nového domu dětí a mládeže, ale také s přestavbou stávajících objektů, ve kterých by mohla najít zázemí Střední škola uměleckoprůmyslová a Centrum rozvoje. „O možném využití Perly pro výuku kreativních předmětů uměleckoprůmyslové školy jednáme s Pardubickým krajem, který je zřizovatel střední školy. Návrh představuje přemístění stávajících ateliérů z méně vyhovujícího objektu ze Špindlerovy ulice. Škola by touto změnou získala nejen nové prostory, ale také možnost svého dalšího rozvoje a zatraktivnění výuky," sděluje starosta města Petr Hájek. „Na tento objekt přímo navazuje Centrum rozvoje, o kterém dlouhodobě uvažujeme a nyní dokončujeme jeho koncepci. V Centru rozvoje by mělo uplatnění najít široké spektrum uživatelů všech věkových kategorií. V rámci připravované náplně činností předpokládáme spolupráci s významnými firmami orlickoústeckého regionu," doplnil starosta. Kromě uvedených záměrů může návštěvník posoudit návrh multifunkční haly, který by měl vzniknout z bývalé kotelny a strojovny. Tento objekt nese rysy industriální architektury a měl by tvořit jednu z dominant v nové Perle. Součástí prezentace je i textová část, která zahrnuje kvalifikovaný propočet nákladů.

„V souvislosti s prezentací musím opět zdůraznit, že revitalizace Perly je během na velmi dlouhou trať. Jsme stále ještě na začátku, ale zároveň máme již velkou část cesty za sebou," říká starosta a dodává: „Zahájení vlastních stavebních prací je podmíněno úspěšností města v rámci dotací z prostředků Evropské unie. Budeme se ucházet o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozhodující bude letošní rok, tedy zda včas předložíme kvalitní projektové záměry. Jsem přesvědčen, že ano a že také spolupráce s vedením Pardubického kraje naplní naše očekávání. Pro Střední školu uměleckoprůmyslovou je Perla velkou příležitostí a může se stát i pro kraj velkou a viditelnou výzvou."

Že je ústecká Perla živé téma podtrhuje i zájem podnikatelů, kteří mají o prostory zájem a jednají s městem o možném odprodeji určitých částí areálu nebo o dlouhodobých pronájmech se záměrem vlastní investice. V rámci dokončeného návrhu regulačního plánu je také uvažováno s plochou určenou na výstavbu bytových domů. „O pozemek projevují zájem developeři, kteří se zaměřují na bytovou výstavbu. S prodejem a tedy s výběrovým řízením musíme počkat až do schválení regulačního plánu zastupitelstvem města. Veřejné projednávání regulačního plánu proběhne v únoru, zastupitelstvu bude předložen ke schválení v dubnu, nejpozději v květnu letošního roku," upřesnil Hájek.

Investiční záměry budou v Malé scéně prezentovány do konce ledna, následně se prezentace přesune do foyeru Roškotova divadla. Zde bude k vidění i model Perly, který byl zpracován podle vítězného návrhu veřejné architektonické soutěže v roce 2014.