Pokud se rozhodnou pro lehčí sádru, kvalitnější čočku při léčbě šedého zákalu nebo kvalitnější vakcínu, zaplatí jen rozdíl mezi standardem hrazeným pojišťovnou a cenou náročnější varianty.
V některých případech tak ti, kdo jsou odhodláni zvolit dražší možnost, v podstatě ušetří. Doposud za lepší čočku platili pacienti 8 až 20 tisíc korun, nyní to bude o tři tisíce méně, ty totiž uhradí zdravotní pojišťovna. Seznam nadstandardů by se měl rozšířit od ledna příštího roku, hovoří se především o oborech gynekologie, ortopedie a urologie. Nyní je ve schváleném seznamu 18 nadstandardů: dva se týkají oční čočky, devět lehčí sádry a sedm očkování.
Ačkoli vyhláška umožňující rozlišit „ekonomickou“ a náročnější variantu už vstoupila v platnost, Orlickoústecká nemocnice, a. s., ji uvede do praxe v průběhu dubna.
Jaká je aktuální situace ve vztahu k poskytování nadstandardní péče v Orlickoústecké nemocnici, a. s., jsme se zeptali náměstka léčebné péče Josefa Hájka. „Orlickoústecká nemocnice ceník nadstandardních služeb připravuje, jeho zavedení do praxe předpokládáme v průběhu dubna. V tuto chvíli jsme na začátku, jakmile bude ceník hotový, zveřejníme ho, nebude problém poskytnout ho i médiím,“ prohlásil lékař.
Jak doplnil, do tvorby ceníku budou zapojena klinická oddělení, kterých se poskytování nadstandardní péče týká, a vedení nemocnice. „Pokud se ale jedná o přímé nadstandardní pomůcky, kupříkladu sádry, lze poměrně jednoduše vypočítat cenu, která bude za nadstandard placena, dá se vycházet z ceníku, který je na webových stránkách nemocnice. K prvnímu dubnu by měl být aktualizován,“ uzavřel Josef Hájek. (ký, čtk)