V soutěži, která se koná jednou za tři roky, už posbírali druhé a třetí místo, letos vystoupili v olomoucké Redutě pod vedením obětavé dirigentky Miluše Barvínkové na stupínek nejvyšší. Repertoár, Humoresku č.1 a č. 7 od Antonína Dvořáka a Tanec ruských námořníků od Reingolda Gliera, hrál orchestr s věkovým průměrem neuvěřitelných 14,3 let. Tento fakt mu paradoxně pomohl, jak zmínila nejstarší členka orchestru Lenka Barvínková: „V této věkové kategorii žádný jiný symfonický orchestr nebyl, jsme rarita. Přesto to neznamenalo automaticky první cenu. Nehraje se na pořadí v kategorii, ale na počet bodů. Mohli jsme tedy stejně tak mít i čestné uznaní nebo jakoukoliv jinou cenu.“

Vítězství v prestižní soutěži ovšem ústeckým hudebníkům přineslo také jednu svízel. Předpokládaný návrat do Ústí nad Orlicí byl naplánován už na odpolední hodiny a některé děti odjely hned po odehrání. „Pedagogický dozor, tedy Miluše Barvínková, Zdena Felgrová a Věra Němcová, s pomocí Petra Poslušného a Lindy Gregarové, tak stál před nelehkým úkolem, jak dostat nepřítomné muzikanty zpátky do Olomouce a také jak na celý den zabavit třicet dětí. Nakonec se to podařilo, děti strávily pěkný den v ZOO na Svatém Kopečku,“ uzavřela povedené vystoupení ústecké Decapody Lenka Barvínková.

(jp, lb)