„Počet žáků, kteří mají zájem o studium tohoto oboru, v posledních letech roste. Žádost školy byla navíc podpořena kladnými stanovisky zaměstnavatelů zaměřenými na automobilový průmysl a kladnými stanovisky Svazu průmyslu a dopravy a krajské pobočky Úřadu práce," uvedl krajský radní zodpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek.

„Otevření oboru by mohlo přinést zvýšený počet absolventů uvedeného oboru z důvodu jeho vyšší dostupnosti pro žáky z regionu a ze sociálně slabších rodin, které zvažují náklady na ubytování a dopravu," dodal radní Bernášek s tím, že otevření oboru nevyžaduje žádné další finanční náklady na dovybavení školy, protože ta disponuje materiálně-technickým vybavením a personálním zajištěním oboru.