Motory závodních speciálů se rozburácejí v sobotu i v neděli v 9 hodin, kdy budou odstartovány tréninky. Závodní jízdy začínají po oba dny ve 13 hodin. V době konání závodů bude uzavřena Křížová cesta na Andrlův chlum.

„Chtěli bychom všechny diváky a obyvatele města požádat o shovívavost a dodržování bezpečnostních pokynů vyškolených pořadatelů. Závodní speciály dosahují na této velmi oblíbené trati vysoké rychlosti a zdržování se v zakázaných místech je nebezpečné pro všechny přítomné. Předem děkujeme za dodržování bezpečnostních pravidel a pokynů pořadatelů," vyzvali organizátoři závodu do vrchu.

Záchytná parkoviště pro návštěvníky Ústecké 21 – Memoriál Miroslava Urbana jsou na zpevněné ploše před firmou Rieter u silnice I/14, před restaurací Avion, též u silnice I/14. Další možnost parkování je u hřbitova na okraji města.   (hah)