Teplo do ústavu přivádí dvoukilometrový teplovod z bioplynové stanice na kraji Žamberka. Teplovod byl za účasti zástupců kraje a města slavnostně spuštěn v úterý, stanice má bioplyn dodávat po celý rok, nejen k ohřevu vody, ale v topné sezoně i k vytápění.

Bioplynová stanice vyrábí energii z kejdy z místního chovu prasat a pěstované biomasy. Využití bioplynu zaručuje i úsporu finanční.