Museli škrtnout část příjmů i výdajů

„Uskutečnili jsme tyto ´spanilé jízdy´ do Svařeně, Knířova, Brtče a Domoradic. Obyvatelé jsou na tento tradiční postup zvyklí. Účast bývá různá, třeba v Knířově přišlo jen pět lidí, jidne bylo účastníků posezení více. V každém místě trápí lidi něco jiného, v Knířově to je tradičně doprava, ve Svařeni zeleň, a to vzrostlé stromy nebo zarostlé strmé stráně v soukromém vlastnictví. Letos poprvé s námi jezdil i zástupce odboru životního prostředí, nejen tedy vedení města nebo technických služeb, takže jsme se zabývali hned na místě i životním prostředím,“ vysvětlil Orlickému deníku místostarosta města František Jiraský.

Zastupitelstvo města muselo škrtnout z plánovaných financí na tento rok deset procent příjmů i výdajů, takže některá opatření se dotknou kromě města také vesnických částí. Například ve Svařeni se místo plánovaných šesti nových světelných bodů veřejného osvětlení doplní letos jenom dva. „Vloni se ve Svařeni položil nový povrch vozovek za tři sta tisíc korun, letos se s ničím podobným ovšem nepočítá. Ani v dalších osadách se letos nebudou opravovat místní komunikace. Nezhasíná se veřejné osvětlení, to se nám nezdá jako nějaká významná úspora, k tomu jsme nesáhli,“ ujistil místostarosta.

V příštím roce se uskuteční ve Svařeni oslava šesti set let od založení vesnice. V místě, kde shodou okolností funguje nejlépe osadní výbor, už začaly přípravy těchto oslav. „Bude to pravděpodobně jednodenní akce v létě příštího roku. Při této příležitosti se vydá jakási kronika Svařeně nebo přehled událostí, ještě uvidíme. Město pomůže podle potřeby s přípravou oslav,“ dodal František Jiraský.

(jko)