Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Gymnázium Česká Třebová. S ředitelem Josefem Menšíkem řešil připravenou investiční akci do komplexní úpravy venkovního hřiště, které kraj převzal do svého majetku od města Česká Třebová. Práce v objemu necelých osmi milionů korun budou zahájeny na přelomu února a března.

„Budovu českotřebovského gymnázia jsme stejně jako celou řadu dalších objektů převzali v minulosti od města, avšak bez školního hřiště. Celý areál včetně povrchů a technologií postupně degradoval a stával se nebezpečným pro samotné studenty. Proto jsme začali jednat s městem o jeho převodu, abychom do něj mohli investovat. Připravili jsme projekt, jehož součástí je nahrazení stávajícího asfaltového hřiště, jelikož asfaltový povrch je z hlediska tělesné výchovy zcela nevyhovující, a proto vybudujeme nové víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem, které bude možné využít pro různé druhy sportů. Po stranách obou ploch v areálu budou umístěny nové konstrukce na streetball. Dále vybudujeme rozvody elektrické energie pro napojení na ozvučení pro různé akce,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v areálu vznikne také plocha s workoutovými prvky.