Obyvatelé Ústí, kteří byli po desítky let zvyklí na přibližně stejnou podobu hlavní školní budovy v Zahradní ulici, ji takto už zakrátko uvidí pouze na archivních fotografiích.

Radikální „řez"

Se změnami, které areál SŠUP čekají, seznámil přítomné ve svém úvodním projevu ředitel školy Zdeněk Rössler. Od 15. září totiž vypukne největší stavební akce v dějinách současné „umprumky", dříve slavné textilní školy, a na pedagogy i žáky bude klást nemalé nároky. „Budova je z velké části původní, už poměrně stará, prodělala několik rozšíření, částečných rekonstrukcí. Z důvodů nejen energetických, ale i estetických a bezpečnostních bylo nutné přikročit k opravám ve větším rozsahu," vysvětluje důvody, které vedly k takto razantnímu kroku, a dále popisuje jednotlivé fáze rekonstrukce: „Bude provedena kompletní výměna oken, zateplení budovy, celková oprava fasády a nutná rekonstrukce střešní krytiny školní budovy."
Stejně radikální „řez" čeká i objekt nedaleké školní jídelny. „Ten je sice podstatně mladší, ale možná právě proto nemá tak velkou výdrž," glosuje s humorem ředitel SŠUP. Zmiňuje také finanční stránku akce hrazené krajem, kterou se proti původním předpokladům podařilo stlačit výrazně níže. „Vysoutěžená cena se pohybuje kolem 27 milionů korun," přidává konkrétní číslo Zdeněk Rössler s tím, že velká stavební akce by měla být hotova na konci srpna příštího roku.

Změny také uvnitř

Kromě nového kabátu si ovšem hlavní budova „umprumky" polepší také vevnitř. Díky účasti v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji se podařilo mimo jiné zřídit v prostoru bývalých tkalcoven, které už nesloužily původnímu účelu, dvě nové odborné učebny.  „Jedna se zaměřením na robotiku a automatizaci, druhá pro přírodovědné vzdělávání. Jsou to učebny, které budou vybaveny pomůckami pořízenými také v rámci projektu. Ty už jsme užívali ve výuce a také během návštěv základních škol, které se v rámci projektu konaly," vysvětluje ředitel Zdeněk Rössler. Obě učebny by měly být zkolaudovány v polovině září a plně svým účelům sloužit od začátku října. Že se na jejich vybavení nešetřilo, dokládá jasná řeč čísel. Žáci a pedagogové budou mít k dispozici učební pomůcky bezmála za tři miliony korun.

Optimistická čísla

Velkým tématem školství v Pardubickém kraji je úbytek studentů středních škol. Ten se nevyhnul ani ústecké „umprumce" a aktuálně se zastavil na čísle nepatrně pod hranicí 400. Prognóza Zdeňka Rösslera je však spíše optimistická. Na lepší časy se podle něho blýská v technických oborech a dokládají to už letošní čísla přijatých studentů. „Určitě je znatelný nárůst zájmu o obor mechanik-seřizovač. Zlepšil se také zájem o učební obor nástrojař.  Stabilní zájem je stále o uměleckoprůmyslové obory," pochvaluje si ředitel.
Nárůst zájmu o v současné době příbuzné vzdělávací programy reklamní a propagační činnost a reklamní a propagační služby chce vedení SŠUP podpořit jejich sloučením, pod názvem Reklama a propagace již od příštího školního roku. „V nově koncipovaném vzdělávacím programu bychom chtěli rozšířit spolupráci s firmami v oblasti výroby obalů," dokládá Zdeněk Rössler skutečnost, že změna není pouze z kategorie verbálních.

Čelem k veřejnosti

Ústecká škola nechce podle slov ředitele rozhodně polevit ve svých aktivitách  směrem navenek. Důležité je především rozvíjet zavedené akce. „Mezi ně patří plenéry, soutěže, celá řada výstav, z nichž nejbližší bude ve Východočeské galerii v Pardubicích od 1. října. Rádi bychom rozvíjeli partnerství se školou v Prešově, úspěšně dokončili evropský projekt Espuma, zapojili se do zdejších akcí, například slavností Město v pohybu. Naším cílem není přehnané množství činností, ale podpora takových, které jsou pro žáky přínosné a školu posouvají dál," uzavírá Zdeněk Rössler. Jan Pokorný