Vedle stavebních změn se tento projekt odlišuje i v provozních záležitostech. Ty mimo jiné znamenají, že provozovatelem Muzea českého karosářství nebude Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (RMVM), jak bylo původně zamyšleno a zároveň se s RMVM nepočítá ani jako se subjektem, který by měl vytvořit obsahovou náplň expozice celého muzea. Vzhledem k tomu, že RMVM stálo u počátku celého projektu, že idea Muzea českého karosářství vznikla z jeho popudu a že se celou problematikou a přípravou dlouhodobě a soustavně zabývalo, považuji za nutné se jako ředitel této instituce k dané skutečnosti vyjádřit.
Geneze projektu
Od roku 2005 se RMVM začalo soustavně zabývat zpracováním dějin historie firmy Sodomka a toto téma si vzalo jako profilující předmět své činnosti. V roce 2009 byla nejdříve radním města V. Mýta představena vize Muzea českého karosářství, posléze mělo možnost se s tímto projektem obeznámit i vedení Pardubického kraje, které je zřizovatelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Projekt byl uznán za zajímavou myšlenku vhodnou k realizaci. V době počínající finanční krize však bylo zřejmé, že vybudování muzea tzv. na zeleném drnu je nereálné. Nabídla se proto jediná schůdná možnost – spojit neúspěšný projekt rekonstrukce bývalého justičního komplexu ve Vysokém Mýtě (výstavní prostory, restaurace, pivovar, ubytování) s projektem Muzea českého karosářství. A tento projekt vskutku získal zelenou v rámci evropských dotací z ROP.
Realizace projektu se zkomplikovala po obecních volbách v říjnu 2010. Nové vedení města v čele se starostou M. Souškem celý projekt zpochybňovalo a chtělo zabránit jeho realizaci.
Po dlouhých tahanicích v novém zastupitelstvu města Vysoké Mýto byl nicméně projekt na jaře 2011 schválen a to v tzv. redukované podobě - tedy bez výstavního suterénu a půdních prostor pro workshopy. Dle mého názoru tím projekt utrpěl, ale stále to byl kompromis, který byl únosný. Zarážející přesto zůstávala prohlášení pana starosty M. Souška, že projekt je špatný, je lovem na dotaci a po pětileté době udržitelnosti se využití budov změní. Rovněž znepokojující byla prohlášení, že není znám provozovatel, byť jím mělo být podle původních dohod Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Nicméně alespoň v dopise z 8. 4., který byl z města odeslán na Pardubický kraj a byl podepsán starostou, bylo ujištění, že: „V tomto muzeu bude poskytnut prostor pro expozici regionálního muzea“. Ke zcela zásadnímu obratu však došlo na zasedání zastupitelstva města dne 14. 9. Zde starosta Soušek prohlásil, že provozovatelem bude město Vysoké Mýto (respektive nějaká jeho organizace), přípravou a tvorbou expozice karosářství je radou města (usnesení rady ze dne 13. 9.) pověřen ředitel Městské galerie dr. Chalupa. V případě, že bude Regionální muzeum chtít, může svoje exponáty v nově vzniklých „luxusních“ prostorách vystavit.
Stanovisko
1) Jednoduše řečeno, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě bylo zcela vyřazeno ze hry a odstaveno na druhou kolej a na podobu expozice nebude mít žádný vliv. Projekt, který muzeum dlouhodobě připravovalo, byl vlastně odcizen. Co z něho zbude, je otázkou. Bude to muzeum karosářství nebo jen muzeum Sodomky nebo jen muzeum několika historických automobilů? Těžko v tuto chvíli říci. Záleží na invenci ředitele městské galerie, jeho vztahu k historii motorismu i na tom, jak s celým libretem připravené expozice naloží.
2) Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě se šest let soustavně věnovalo mapování a propagaci historie firmy Sodomka. Muzeum s touto prací začínalo téměř od nuly. Za oněch šest let bylo uskutečněno velké množství akvizic za statisíce korun, byla provedena náročná restaurování, začalo se s vydáváním ediční řady dokumentů k historii firmy Sodomka, mnohokrát se muzeum ve spojení se Sodomkou objevilo v televizi a rozhlase, pořádá se celorepublikově známý festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Je to obrovský kus práce, který byl nyní zpochybněn.
3) Zastupitelstvo města odsouhlasilo realizaci projektu v konkrétní podobě, nyní se bez diskuze a defakto bez jeho vědomí tato konkrétní podoba mění. Ze strany vedení města je to políček tolik proklamované otevřenosti, všeobecné diskuzi a otevřenosti samosprávy vůči občanům.
4) V tuto chvíli jsme na začátku konkrétní realizace celého projektu a nevíme, jaký bude výsledek. Jediné co však můžeme s jistotu říci je, že i když ke spokojenosti místních patriotů, fandů motorismu i turistů vznikne Muzeum českého karosářství, bude mít v sobě už navždy pachuť morálně těžko obhajitelného jednání. JIŘÍ JUNEK, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě